Công trình XI RIVER VIEW - Quận 2
Tên dự án: Công trình XI RIVER VIEW - Quận 2
Năm thực hiện: 2011
Giá trị: 573358500
Chủ đầu tư: CTY TNHH NỘI THẤT SINH ĐỘNG