Toyota Ninh Kiều- Cần Thơ
Tên dự án: Toyota Ninh Kiều- Cần Thơ
Năm thực hiện: 2013
Giá trị: 1200000000
Chủ đầu tư: CTY CP LIEN DOANH THANH BÌNH

Hình ảnh